Hôm nay, Thứ tư ngày 17 tháng 08 năm 2022

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Triển khai xây dựng Danh mục sách lý luận, chính trị năm 2021 của Bộ Tư pháp

26/02/202

Ngày 25/2, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì buổi làm việc với Nhà xuất bản Tư pháp về tình hình triển khai xây dựng Danh mục sách lý luận, chính trị năm 2021 của Bộ Tư pháp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, Nhà xuất bản Tư pháp đã có Công văn số 383/NXBTP-KHSX gửi các đơn vị thuộc Bộ, đồng thời liên hệ với các chuyên gia, nhà khoa học về việc đăng ký đề tài xuất bản sách lý luận, chính trị năm 2021. Trên cơ sở tổng hợp kết quả đăng ký của các đơn vị thuộc Bộ, các chuyên gia, nhà khoa học, Nhà xuất bản Tư pháp đã đánh giá kỹ từng đề tài đăng ký sách lý luận, chính trị trên cơ sở bám sát các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp và phân theo các mảng đề tài. 
Trong quá trình triển khai xây dựng Danh mục sách lý luận, chính trị năm 2021, các đơn vị thuộc Bộ, các chuyên gia, nhà khoa học rất ủng hộ và mong muốn được phối hợp cùng Nhà xuất bản Tư pháp tổ chức bản thảo và xuất bản sách lý luận, chính trị của Bộ Tư pháp, coi đó là một trong những nhiệm vụ chính trị được giao. Bởi vậy, nguồn bản thảo chất lượng gắn bó chặt chẽ với nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tương đối dồi dào, thuận lợi cho việc lựa chọn và xây dựng Danh mục sách lý luận, chính trị trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt. Hiện nay, một số bản thảo đã hoàn thiện và có thể đưa vào quy trình xuất bản khi được phê duyệt. 
Để công tác xuất bản sách lý luận, chính trị của Bộ Tư pháp bảo đảm hiệu quả và Danh mục sách lý luận, chính trị được các đơn vị sớm được triển khai, Nhà xuất bản Tư pháp đề nghị Cục Kế hoạch – Tài chính nghiên cứu, xem xét và có giải pháp phù hợp bảo đảm bố trí được nguồn ngân sách nhất định cho việc thực hiện Danh mục đề tài sách lý luận, chính trị năm 2021 của Bộ tư pháp; đề nghị các đơn vị thuộc Bộ, các tác giả có đề tài trong Danh mục sách lý luận, chính trị đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt cần chủ động đưa nhiệm vụ này vào Chương trình, kế hoạch công tác năm của đơn vị và phối hợp chặt chẽ với Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản theo Kế hoạch. 
Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Nhà xuất bản Tư pháp đánh giá, tổng kết thuận lợi, khó khăn, tăng cường giải pháp để triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 138-KH/BCS ngày 06/7/2020. Chẳng hạn như cần có Đề án của Bộ để phân công, giao nhiệm vụ và tạo nguồn kinh phí, trong đó xác định rõ trách nhiệm của Bộ, của các đơn vị thuộc Bộ mà quản lý nhà nước về các lĩnh vực PL, chủ động xây dựng Kế hoạch, đăng ký nội dung, xây dựng kế hoạch, bản thảo về các cuốn sách lý luận, chính trị, pháp lý mà đơn vị mình phụ trách.
Bên cạnh đó, Nhà xuất bản phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ đăng ký đề tài xuất bản sách lý luận, chính trị năm 2021; điều phối trong việc xây dựng, chịu trách nhiệm biên tập, xây dựng kế hoạch xuất bản, phát hành để lan toả giá trị của các cuốn sách… 
Phương Mai

 baophapluat.vn

Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT