Hôm nay, Thứ ba ngày 23 tháng 04 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Nhà Xuất bản Tư pháp: Tiếp tục tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác xuất bản

04/01/202

Chiều ngày 04/01, tại trụ sở Nhà Xuất bản Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh và Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tư pháp, Trần Mạnh Đạt đồng chủ trì Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Nhà Xuất bản Tư pháp.

Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong triển khai thực hiện công tác trọng tâm năm 2023 
Tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Thu Hà, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tư pháp đã báo cáo tổng kết công tác năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024 và kết quả công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2023 của Nhà Xuất bản Tư pháp. Theo đó, Nhà Xuất bản Tư pháp đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023 của Bộ, Ngành tư pháp. Cụ thể:
Trong công tác xuất bản, sản xuất, kinh doanh, Nhà Xuất bản Tư pháp đã triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch chi tiết đối với từng xuất bản phẩm tạo được sự chủ động, tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực, tránh bị chồng chéo trong công việc. Năm 2023, Nhà xuất bản đã hoàn thành xuất bản 314 xuất bản phẩm, trong đó có 229 xuất bản phầm sách và tài liệu dạng sách với 526.052 bản in, tăng 59% so với năm 2022.
Toàn cảnh Hội nghị
Nhà xuất bản tiếp tục quan tâm, chú trọng trong công tác biên tập. Các bản thảo của đối tác, khách hàng chuyển đến luôn được kiểm soát nội dung chặt chẽ nhằm hạn chế tối đa những sai sót, những vấn đề nhạy cảm về nội dung, đảm bảo chất lượng của các xuất bản phẩm. Đặc biệt, trong Quý IV/2023, Nhà xuất bản đã triển khai xây dựng Danh mục sách theo đặt hàng năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông, sách Lý luận, chính trị của Bộ Tư pháp năm 2024; Xây dựng Danh mục sách ưu tiên của Quý và triển khai thực hiện công tác biên tập bảo đảm cân đối giữa số lượng, chất lượng, tiến độ biên tập xuất bản phẩm tự in và xuất bản phẩm liên kết với phương châm bám sát “Danh mục đề tài xuất bản sách tự in năm 2023” được ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-XBTP ngày 31/01/2023 của Giám đốc kiêm Tổng biên tập phục vụ hiệu quả công tác phát hành của Nhà xuất bản.
Trong công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, Nhà xuất bản đã ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Nhà xuất bản. Việc phát hành sách của Nhà xuất bản tiếp tục được thực hiện thông qua App điện tử của Nhà xuất bản (sau đây gọi là App) và in mã QR liên kết với App vào trang bìa của các xuất bản phẩm do Nhà Xuất bản Tư pháp xuất bản. Đặc biệt, năm 2023 Nhà Xuất bản Tư pháp đã thực hiện xuất bản, phát hành sách điện tử của Nhà Xuất bản Tư pháp trên sàn giao dịch thương mại điện tưt Ebook365.vn có tên miền là http://ebooknxbtp.vn.
Ngoài ra, Nhà Xuất bản Tư pháp đã đạt được một số các kết quả tích cực trong công tác in, phát hành các loại giấy tờ hộ tịch, sổ hộ tịch; công tác phát hành xuất bản phẩm; công tác tài chính, kế toán; công tác xây dựng thể chế, văn bản nội bộ; công tác tổ chức bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng; công tác thông tin tổng hợp, báo cáo và góp ý văn bản; công tác phòng, chống tham nhũng và công tác chăm lo đời sống vật chất cho viên chức, người lao động, xây dựng trụ sở xanh, sạch, đẹp...
Đồng thời, đồng chí Trương Thị Thu Hà đã đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và kiến nghị trong triển khai công tác của Nhà Xuất bản Tư pháp trong năm 2024.
Tạo đột phá trong triển khai công tác năm 2024
Tại Hội nghị, đại diện các phòng, ban, tổ chức thuộc Nhà xuất bản, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương và đại diện các đơn vị thuộc Bộ đã cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2023, đánh giá kết quả công tác giữa nhiệm kỳ 2021 - 2025; định hướng nhiệm vụ công tác đến hết nhiệm kỳ và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024; đề xuất các giải pháp cần áp dụng thực hiện trong năm 2024 để tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận và đánh giá cao các kết quả Nhà Xuất bản Tư pháp đã đạt được, đặc biệt là trong công tác xuất bản, sản xuất, kinh doanh, biên tập. Đồng thời, Thứ trưởng cũng chỉ ra một số hạn chế, thách thức còn tồn tại.
Cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tại dự thảo báo cáo của Nhà Xuất bản Tư pháp, Thứ trưởng đề nghị cần phải tăng cường đầu tư cho sách điện tử, quảng bá giới thiệu sách ấn phẩm và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Nhà Xuất bản Tư pháp cần năng động, chủ động, sáng tạo, tích cực trong việc triển khai công tác năm 2024.
Thứ trưởng đề nghị Nhà Xuất bản Tư pháp cần tập trung vào 03 vấn đề lớn sau:
Thứ nhất, xác định rõ vị trí, vai trò của Nhà Xuất bản Tư pháp trong Bộ Tư pháp và trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Đặc biệt, hiện nay, những cuốn sách có nội dung về nhà nước pháp quyền trong thực tiễn vẫn còn hạn chế. Theo Thứ trưởng đây là nội dung có thể khai thác để xuất bản ra những xuất bản phẩm chất lượng, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Thứ hai, xây dựng Kế hoạch triển khai chương trình hoạt động cụ thể các mục tiêu trong các Đề án đã được nêu ra trong dự thảo Báo cáo Kết quả công tác năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024 và Kết quả công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2023 của Nhà Xuất bản Tư pháp để tiếp tục đổi mới. 
Thứ ba, thực hiện mục tiêu xây dựng sách, ấn phẩm điện tử. Trong đó, Nhà xuất bản cần phải rà soát lại mục tiêu và chú trọng hơn nữa trong việc đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xuất bản. 
Thứ trưởng cũng đề nghị Nhà Xuất bản Tư pháp nhanh chóng hoàn thiện báo cáo triển khai công tác năm 2023; xác định lại các nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai công tác năm 2024, đồng thời Nhà Xuất bản Tư pháp cần tiếp thu các chỉ đạo của Thứ trưởng, các ý kiến đóng góp tại Hội nghị để hoàn thiện Kế hoạch Chương trình công tác của Nhà Xuất bản Tư pháp năm 2024. 
Đồng chí Trần Mạnh Đạt, Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tư pháp phát biểu tại Hội nghị.
Thay mặt tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Nhà Xuất bản Tư pháp, đồng chí Trần Mạnh Đạt, Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tư pháp tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và các ý kiến đóng góp tại Hội nghị. Đồng chí khẳng định Nhà Xuất bản Tư pháp sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Cũng trong Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã trao tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân tại Nhà Xuất bản Tư pháp.
Nam Hải - TTTT
Nguồn: https://moj.gov.vn
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT