Hôm nay, Thứ sáu ngày 04 tháng 12 năm 2020

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

13/07/202

Sáng 10/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc với chủ đề “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa công tác tư pháp phát triển bền vững lên tầm cao mới”. Đây là Đại hội điểm cấp trên cơ sở của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.


Phấn đấu đưa công tác tư pháp phát triển bền vững lên tầm cao mới
Tham dự Đại hội có có đồng chí  Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, đại diện một số Đảng bộ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương... Về phía Bộ Tư pháp có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu; Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc; Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh; Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh; Thứ trưởng Mai Lương Khôi; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Nguyễn Kim Tinh; nguyên Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng cùng gần 200 đại biểu đến từ 34 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, đại diện cho 1.042 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
 

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp khóa X, Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết: Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã bám sát chủ trương, đường lối, quy định, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, các Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ và điều kiện thực tiễn để cụ  thể hóa, tổ chức triển khai thực  hiện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, đạt nhiều kết quả nổi bật.
Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, vai trò, vị thế được tăng cường; đội ngũ đảng viên lớn mạnh về số lượng, bảo đảm chất lượng, phát huy trách nhiệm nêu gương. Hoạt động của Đảng bộ và các cấp ủy trực thuộc có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu và ngày càng nề nếp, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Sự đoàn kết được tăng cường; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác được phân định rõ hơn; công tác phối hợp ngày càng hiệu quả, phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc được đổi mới.
 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

Hàng năm, Đảng bộ đều đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. Năm 2015, 2016, 2017 được công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; năm 2018 được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2019 được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm có trên 90% tổ chức đảng trực thuộc đạt “Trong sạch, vững mạnh”; 90-98% đảng viên đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 15-18% đảng viên đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp có nhiều thuận lợi cơ bản nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Đảng bộ Bộ Tư pháp quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, quyết tâm đổi mới, phấn đấu đưa công tác tư pháp phát triển bền vững lên tầm cao mới, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng
Đại hội đã thảo luận, góp ý đối với Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành  Đảng bộ Bộ Tư pháp khóa X; thảo luận, thông qua dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đặc biệt, nhiều đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp mang tính xây dựng để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn...
 

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Phan Chí Hiếu

Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Đặng Hoàng Oanh
 
Thay mặt Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Lê Thành Long trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Bộ Tư pháp khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt được. Trong nhiệm kỳ tới, Bộ trưởng đề nghị Đảng ủy tập trung nguồn lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm: Từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác xây dựng đảng gắn với công tác chuyên môn. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng đảng, cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể. Cần coi đây là công việc hệ trọng, then chốt, có tính quyết định để phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trong đội ngũ Đảng viên, mà trọng tậm là học tập là học tập và làm theo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác phát triển đảng và quản lý đảng viên. Đổi mới, cải thiện môi trường công tác theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, kỷ cương, kỷ luật; phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, dân chủ để mọi vị trí công tác đều phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của Bộ, ngành Tư pháp.

 
Cần đặc biệt coi trọng và làm tốt công tác chính trị tư tưởng
Chúc mừng những thành tích của Đảng bộ Bộ Tư pháp trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí  Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Đảng bộ Bộ Tư pháp là một Đảng bộ lớn, đông về số lượng đảng viên, nhiều tổ chức đảng trực thuộc, có vai trò quan trọng nên đã được Đảng ủy Khối tin tưởng lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm lần này. Với rất nhiều khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Đảng bộ cần đặc biệt coi trọng và làm tốt công tác chính trị tư tưởng;  mỗi cán bộ, đảng viên phải tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đổi mới tư duy, có phương pháp làm việc khoa học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  Đảng ủy và các cấp ủy cần chủ động và nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thực sự trong sạch, vững mạn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và từng đảng viên. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy với Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ, giữa cấp ủy với lãnh đạo các đơn vị trong việc phối hợp về công tác tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức – cán bộ và quản lý, đánh giá cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh...

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội
Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI gồm 25 đồng chí vững vàng, kiên định về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng trong sáng, bảo đảm là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ, có trình độ, trách nhiệm, năng lực và trí tuệ tham gia các quyết định của tập thể Ban Chấp hành, có khả năng tổ chức, thực hiện có kết quả các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đã quyết nghị; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

 
Tặng hoa cho các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Bộ Tư pháp khóa X không tiếp tục tái cử
 
Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Theo đó, Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí; Bí thư Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ mới là đồng chí Phan Chí Hiếu, 2 Phó Bí thư Đảng ủy Bộ là đồng chí Đặng Hoàng Oanh và đồng chí Nguyễn Kim Tinh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là đồng chí Nguyễn Hồng Diện.

Một số hình ảnh của Đại hội:
 
P.V
Nguồn: moj.gov.vn
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT