Hôm nay, Thứ ba ngày 23 tháng 04 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Công văn số 288/NXBTP-QLPH về việc phối hợp triển khai thi hành quy định tại Điều 27 và Điều 28 Thông tư số 04/2020/TT-BTP

14/07/202

Kính gửi: Quý Cơ quan, đơn vị Công văn số 288/NXBTP-QLPH của Nxb Tư pháp về việc phối hợp triển khai thi hành quy định tại Điều 27 và Điều 28 Thông tư số 04/2020/TT-BTP!
Trân trọng!

File đính kèm:

Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT