Hôm nay, Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Hướng dẫn mua sách trên website của Nhà xuất bản Tư pháp

28/10/201

Cách 1:

-  Click vào mục Đặt mua xuất bản phẩm sẽ xuất hiện Mua sách online

-  Chọn đầu sách cần mua

-  Đặt mua và hoàn thành các thông tin yêu cầu

-  Vào Giỏ hàng kiểm tra đơn đã đặt

Cách 2:

-  Vào thư mục Sách theo lĩnh vực chọn tiếp lĩnh vực cần tìm.

-  Chọn Danh mục lĩnh vực để tìm sách

-  Đặt mua và hoàn thành các thông tin yêu cầu

-  Vào Giỏ hàng kiểm tra đơn đã đặt

Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT