Hôm nay, Thứ ba ngày 11 tháng 08 năm 2020

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử

19/03/202

Tác giả: Tưởng Duy Lượng

Dưới tác động mạnh mẽ của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, bên cạnh những yếu tố tích cực như thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, công nghiệp hóa, hiện đại hóa được đẩy mạnh, tính cạnh tranh được cải thiện, môi trường đầu tư thông thoáng, thu nhập bình quân đầu người từng bước được nâng cao... thì những tác động của nó theo chiều hướng tiêu cực cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội. Trong môi trường đó, do lợi ích kinh tế trước mắt mà nhiều chủ thể kinh doanh lợi dụng “kẽ hở” của pháp luật hoặc cố ý làm trái quy định của pháp luật nhằm trục lợi cho bản thân, từ đó phát sinh các tranh chấp dân sự nói chung, tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, thương mại, tài chính - ngân hàng nói riêng ngày càng phức tạp.

Để thuận lợi cho quá trình xử lý và giải quyết các tranh chấp này, Nhà nước ta đã xây dựng hệ thống pháp luật tương đối đồng bộ và hoàn chỉnh trong nhiều lĩnh vực khác nhau cả ở pháp luật nội dung và pháp luật tố tụng, trong đó quyền và nghĩa vụ của các chủ thể được chú trọng và bảo đảm. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, việc giải quyết một số tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại cũng còn bộc lộ những vấn đề hạn chế về nhận thức và áp dụng pháp luật trong chính những người thực thi pháp luật.

Nhằm góp phần nghiên cứu, tìm hiểu những quy định của pháp luật cũng như bản chất các vụ việc, thực tiễn giải quyết tranh chấp và những thiếu sót trong quá trình giải quyết tranh chấp về dân sự - kinh tế, để ngày càng nhận thức áp dụng đúng pháp luật dân sự - kinh tế góp phần thúc đẩy giao lưu dân sự, tạo môi trường thuận lợi cho kinh doanh, thương mại, Nhà xuất bản Tư pháp tái bản cuốn “Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử (Tập 1)” của của Luật sư, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) Tưởng Duy Lượng - nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, người có bề dày trong công tác nghiên cứu khoa học pháp lý, với vốn kiến thức chuyên sâu về lý luận trong lĩnh vực pháp luật dân sự - kinh tế và kinh nghiệm nhiều năm trực tiếp xét xử các vụ việc dân sự - kinh tế.

Cuốn sách là nguồn tài liệu hữu ích cho bạn đọc, trước hết là các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên luật, Luật sư, thương nhân và cán bộ thuộc hệ thống cơ quan tư pháp trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, áp dụng pháp luật xử lý tranh chấp về dân sự - kinh tế; đồng thời giúp người dân, tổ chức có thêm vốn kiến thức về pháp luật trong quá trình tham gia các giao dịch về dân sự, kinh tế, có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình tốt nhất.

Nội dung cuốn sách bao gồm các bài viết sau:

1. Bàn về chủ thể quan hệ pháp luật dân sự trong Bộ luật Dân sự năm 2015

2. Một số vấn đề về phạm vi bảo đảm, các nghĩa vụ bảo đảm, tài sản bảo đảm theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015

3. Bàn về đăng ký biện pháp bảo đảm, xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015

4. Những nội dung cơ bản về biện pháp bảo đảm là cầm cố tài sản trong Bộ luật Dân sự năm 2015

5. Thế chấp tài sản - Một biện pháp bảo đảm thông dụng và những vấn đề cần lưu ý

6. Tài sản thế chấp và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng thế chấp - Những vấn đề cần lưu ý

7. Một số vấn đề cơ bản về biện pháp bảo đảm bằng đặt cọc, ký cược, ký quỹ, tín chấp trong Bộ luật Dân sự năm 2015

8. Một số vấn đề cơ bản về biện pháp bảo đảm bằng hình thức bảo lưu quyền sở hữu

9. Bảo lãnh - Một biện pháp bảo đảm quan trọng và đôi điều lưu ý

10. Thử bàn về nội hàm khái niệm bảo lãnh tại khoản 01 Điều 335 Bộ luật Dân sự năm 2015

11. Có được bảo lãnh bằng tài sản cụ thể và việc bảo lãnh quyền sử dụng đất?

12. Cầm giữ tài sản - Một biện pháp bảo đảm mới

13. Hợp đồng tín dụng và đôi điều lưu ý

14. Những sai lầm đáng tiếc của Tòa án hai cấp trong bản án kinh doanh, thương mại

15. Có được thỏa thuận phạt nhiều lần về một vi phạm, thỏa thuận lãi chồng lãi trong hợp đồng vay tài sản, hợp đồng tín dụng hay không?

16. Một quyết định giám đốc thẩm đã góp phần định hướng một đường lối giải quyết

17. Các vi phạm khi ký kết, thực hiện hợp đồng bảo đảm và sai sót trong quá trình xét xử

18. Quyết định của bản án sơ thẩm có nhiều sai sót không thể thi hành được

Quy cách của sách:

- Khổ sách: 16 x 24 (cm);

- Số trang: 448

- Năm xuất bản 2020

- Giá bán: 210.000 VNĐ

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

 

Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT