Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 07 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Trung tâm Hỗ trợ xuất bản và phát hành sách pháp luật của Nhà xuất bản Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh

28/10/201

Căn cứ Quyết định số 1697/QĐ-BTP ngày 02/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, đổi mới hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2009 - 2015, định hướng đến năm 2020; nhằm tiếp tục khai thác, mở rộng thị trường, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu và phát hành sách của Nhà xuất bản Tư pháp tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, ngày 26/3/2010, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tư pháp đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-XBTP thành lập Trung tâm Hỗ trợ xuất bản và phát hành sách pháp luật của Nhà xuất bản Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh.

1. Vị trí
Trung tâm Hỗ trợ xuất bản và phát hành sách pháp luật của Nhà xuất bản Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên, có con dấu, có tài khoản mở tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm
- Tổ chức bản thảo, đề xuất đề tài phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của bạn đọc để xuất bản.
- Tổ chức thực hiện in sách, xuất bản phẩm khác của Nhà xuất bản Tư pháp trên cơ sở phân cấp của Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp.
- Xây dựng, phát triển đội ngũ cộng tác viên biên tập và các tác giả uy tín, chuyên nghiệp, gắn bó với Nhà xuất bản Tư pháp.
- Làm đầu mối để quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu về các ấn phẩm sách, xuất bản phẩm khác của Nhà xuất bản Tư pháp.
- Tổ chức kênh phát hành và trực tiếp phát hành sách, xuất bản phẩm khác của Nhà xuất bản Tư pháp.
- Xây dựng, phát triển đội ngũ cộng tác viên phát hành chuyên nghiệp, gắn bó với Nhà xuất bản Tư pháp.
- Được hưởng các quyền lợi về mặt tài chính và quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và của Nhà xuất bản Tư pháp đối với các hoạt động hỗ trợ xuất bản và phát hành do Trung tâm thực hiện.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành và của Nhà xuất bản về hoạt động xuất bản, tài chính – kế toán, tổ chức, cán bộ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp.
3. Liên hệ
Q. Giám đốc Hoàng Thị Giang

Số 200C Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.62909088
- Di động: 0906056818
  - Email: gianght@moj.gov.vn
 
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT