Hôm nay, Thứ ba ngày 11 tháng 08 năm 2020

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Tên sách
Khoảng giá (VND)
Từ:

Đến
Tên tác giả:

Theo tác giả (Xem/ẩn) Mặc định (Xem/ẩn)

Thông báo kết quả phỏng vấn vòng 2; Danh sách dự kiến người trúng tuyển vị trí văn thư, thủ kho, phát hành, quản lý phát hành, kế hoạch - chế bản, kỳ tuyển dụng viên chức Nxb Tư pháp năm 2020

 Thông báo kết quả phỏng vấn vòng 2; Danh sách dự kiến người trúng tuyển vị trí văn thư, thủ kho, phát hành, quản lý phát hành, kế hoạch - chế bản, kỳ tuyển dụng viên chức Nhà xuất bản Tư pháp năm 2020

Từ ngày : 24/04/2020

Đến ngày : 24/04/2020

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT