Hôm nay, Thứ năm ngày 07 tháng 12 năm 2023

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN theo Văn kiện ĐH XIII của Đảng...Tác giả: TS. Lê Thành Long - TS. Nguyễn Thanh Tú (Đồng chủ biên)

Khổ sách: 16x24

Số trang: 340

Giá bán: 225,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT