Hôm nay, Thứ năm ngày 07 tháng 12 năm 2023

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi, bổ sung năm 2020)Tác giả: Quốc hội

Khổ sách: ,13x19

Số trang: 0

Giá bán: 24,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT