Hôm nay, Thứ hai ngày 17 tháng 06 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nayTác giả: PGS.TS. Tào Thị Quyên - ThS. Lương Tuấn Nghĩa

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 68,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT