Hôm nay, Thứ hai ngày 05 tháng 12 năm 2022

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

DANH MỤC BIỂU MẪU, SỔ HỘ TỊCH, PHIẾU LLTP

Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước (có nội dung)

Giá bán: 1,100

Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước (phôi - không có nội dung)

Giá bán: 1,100

Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (có nội dung)

Giá bán: 1,100

Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (phôi - không có nội dung)

Giá bán: 1,100

Sổ theo dõi cấp giấy chứng sinh

Giá bán: 77,000

Sổ cấp giấy báo tử

Giá bán: 77,000

Sổ đăng ký nuôi con nuôi

Giá bán: 66,000

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (Phôi)

Giá bán: 1,980

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 (Phôi)

Giá bán: 1,980

Giấy Khai sinh - Bản sao (Phôi)

Giá bán: 1,100

Giấy Khai sinh - Bản sao (Có nội dung)

Giá bán: 1,100

Sổ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Giá bán: 66,000

Sổ cấp bản sao trích lục hộ tịch

Giá bán: 66,000

Sổ đăng ký giám hộ

Giá bán: 66,000

Sổ ghi chú ly hôn

Giá bán: 66,000

Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con

Giá bán: 66,000

Sổ đăng ký chấm dứt giám hộ

Giá bán: 66,000

Sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

Giá bán: 66,000

Giấy chứng nhận kết hôn (có nội dung)

Giá bán: 2,200

Giấy chứng nhận kết hôn (phôi, không có nội dung)

Giá bán: 2,200

Giấy khai sinh - Bản chính (có nội dung)

Giá bán: 2,200

Giấy khai sinh (Phôi, không có nội dung)

Giá bán: 2,200

Sổ đăng ký khai tử (loại 104 trang)

Giá bán: 88,000

Sổ đăng ký khai tử (loại 204 trang)

Giá bán: 110,000

Sổ đăng ký kết hôn (loại 104 trang)

Giá bán: 88,000

Sổ đăng ký kết hôn (loại 204 trang)

Giá bán: 110,000

Sổ đăng ký khai sinh (loại 104 trang)

Giá bán: 88,000

Sổ đăng ký khai sinh (loại 204 trang)

Giá bán: 110,000

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT